Administrator

Comunicat de presă

Pentru corecta informare a opiniei publice, referitor la afirmațiile prefectului Leonard Bulai, din conferința de presă susținută marți, 27 aprilie 2021, cu privire la refuzul Consiliului Județean de a pune la dispoziția Instituției Prefectului documentele care au stat la baza HCJ nr. 42 și HCJ nr. 43 din data de 09.04.2021, facem următoarele precizări:
     • în adresele succesive, înregistrate cu nr. 6599/12.04.2021, respectiv 6921/15.04.2021, la Consiliul Județean, Instituția Prefectului a solicitat documentația care a stat la baza adoptării hotărârilor menționate anterior, precum și procesul verbal al ședinței în care au fost aprobate. Având în vedere că Procesele verbale au valoare juridică doar după aprobarea în cadrul ședințelor Consiliului Județean, la momentul solicitării Instituției Prefectului, procesul verbal nu era aprobat și nu putea fi pus la dispoziție neaprobat, sub formă de „ciornă”. Astfel, în ședința ordinară din data de 22.04.2021, conform  art. 138, alin. (15) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, documentul a fost supus spre aprobare. Procesul verbal validat și documentele solicitate au fost trimise către Instituția Prefectului în data de 26.04.2021, cu adresa de înaintare nr. 8703.  Miercuri, 28.04.2021 a fost transmisă adresa 7794, având atașate avizele comisiilor de specialitate, proiectele de hotărâre ale celor două acte administrative, precum și adresele U.A.T.-urilor. Precizăm că răspunsurile transmise către Instituția Prefectului au respectat întocmai termenul legal de transmitere;
     • subliniem faptul că o parte dintre actele solicitate prin adresa 7794 din 27.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean sunt fie fapte material-juridice cu caracter procedural, fie operațiuni material-tehnice (sau administrative ori tehnico-materiale, așa cum mai sunt definite în doctrină) care materializează formele de activitate și nu produc, în sine, niciun efect juridic, ele pregătind un act administrativ. Proiectele de hotărâri, avizele comisiilor de specialitate se încadrează în aceste categorii iar „amendamentele depuse”, astfel cum au fost solicitate de perfect, nu constituie documente care să poată fi puse la dispoziție în vederea exercitării asupra lor a tutelei administrative, respectiv verificării de legalitate ci doar actul administrativ rezultat prin vot.
     • mai mult decât atât, nu se face diferența dintre autoritate executivă a administraţiei publice locale și autoritate deliberativă a administraţiei publice locale iar  aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative cât și a amendamentelor adoptate prin vot aparține exclusiv autorităților deliberative conform art 240 din Codul administrativ.
     • antepronunțarea  cu privire la intenția de a ataca în instanță hotărârile aprobate de Consiliul Județean, presupunând apriori, că sunt motive de nelegalitate, fără să se cunoască conținutul documentelor ce stau la  baza elaborării acestora, de unde să reiasă eventuala nelegalitate, reprezintă o imixtiune nepermisă în autonomia locală. Astfel, afirmațiile publice referitoare la „suspiciuni” de nelegalitate denotă pe de o parte nerespectarea totală a procedurii de verificare a legalității și a Legii contenciosului administrativ ce nu au ca și bază o sesizare sau referatul de verificare de legalitate emis de aparatul de specialitate prin care s-au constatat aspecte de încălcare a legislației specifice și pe de altă parte, o acțiune partizană  a unei instituții ce trebuie să garanteze respectarea și aplicarea legii.

Precizăm că, în decursul a aproape 30 de ani de activitate a Consiliului Județean Bacău, nu a fost nici măcar o singură situație în care, dacă a existat o suspiciune de nelegalitate a unui act emis sau adoptat, să nu fi înaintat la cerere, prin adresă oficială, absolut toate documentele care au fost solicitate pentru verificare de către prefectul județului Bacău.

Astfel, atragem atenția asupra faptului că suspendarea hotărârilor autorității locale referitoare la buget reprezintă perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice fără cazuri bine justificate ce aduce atingere autonomiei locale.

Adresăm public o întrebare firească Prefectului județului Bacău, în calitate de garant al respectării legii la nivelul județului:
- Cum se aplică de către prefect, principiul responsabilităţii prevăzut în Codul administrativ, în situația în care, acțiunea în instanță împotriva hotărârilor este respinsă și în acest timp efectele acestora sunt suspendate? Cine răspunde în mod concret de grava perturbare în funcționarea unei autorități locale?


Președinte,
Valentin IVANCEA

 

Fișiere atașate


Close Search Window