Administrator

1. Constituția României

2. LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei

3. LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

4. LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

5. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

6. LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

7. LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

8. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

9. ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

10. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administraţia publică

Close Search Window