Administrator

Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al Unității Administrativ Teritoriale Județul Bacău pentru activități nonprofit – cultură, tineret și social pentru anul 2024 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005

Informații generale privind Autoritatea contractantă:

Județul Bacău, cod fiscal 5057580, cu sediul în strada Mărășești nr. 2, Bacău, județul Bacău, tel. 0234-537.200, fax. 0234-535.012, persoană de contact Andrei Monica, e-mail monica.andrei@csjbacau.ro.

Program anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit

Close Search Window