Administrator

Compartimentul desemnat cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor depuse în baza Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public este Serviciul de corp control, managementul calității.

Compartiment desemnatServiciul de corp control, managementul calității
Nume si prenume: Albuț Alexandra – șef serviciu
Adresa de e-mail: avertizari@csjbacau.ro
Nr. de telefon: 0234 537 200, interior 145
Adresa:
Consiliul Județean Bacău
Str. Calea Mărășești, nr. 2
Camera 4

Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacau nr. 199/2023

Agenția Națională de Integritate

 

Close Search Window