Administrator

Rezervaţia naturală Nemira

  

Suprafaţă: 3491,2 hectare
Altitudine: între 750 m şi 1649 m
Încadrare administrativă: judeţul Bacău - sectorul de culme muntoasă
Amplasare: culme montană în Munţii Nemirei (vârful Farcu Mic, Nemira Mare, Nemira, Ţiganca, Şandru Mare)

Rezervaţia naturală Lacul Bălătău

Suprafaţă:  4,8 hectare
Altitudine medie: 520 m
Încadrare administrativă: oraşul Dărmăneşti
Amplasare: pe valea pârâului Izvorul Negru, la 3 km de râul Uz
Originea: lac de baraj natural cu apă dulce;
Data apariţiei: anul 1883
Habitat protejat: lacul şi împrejurimile sale

Rezervaţia naturală Izvorul Alb

 

Suprafaţă:  210 hectare
Altitudine medie: 650 m
Încadrare administrativă: oraşul Dărmăneşti
Amplasare: versantul drept al pârâului Izvorul Alb - 1,2 km de la lacul de acumulare
Habitat protejat: pădure de amestec (răşinoase cu foioase)

Rezervaţia naturală Măgura-Târgu Ocna

Suprafaţă:  120 hectare
Altitudine: 310 m până la 700 m
Încadrare administrativă: oraşul Târgu Ocna
Amplasare: malul drept al râului Trotuş, malul stâng al Slănicului, între şoselele Tg. Ocna-Comăneşti şi Tg Ocna-Slănic Moldova
Habitate protejate: formaţiuni ierboase şi tufişuri - 45,1 ha, păduri - 112,83 ha, stâncării - 2,66 ha

Rezervaţia naturală Perchiu

Suprafaţă:  206,47 hectare
Altitudine: între 200 şi 397,7 m
Încadrare administrativă: oraşul Oneşti
Amplasare: la nord de oraşul Oneşti, pe şoseaua Oneşti-Târgu Ocna
Habitate protejate: formaţiuni ierboase - 89,80 ha, păduri - 79,18 ha, alte terenuri - 37,49 ha

Rezervaţia naturală Arsura

Suprafaţă:  206,47 hectare
Altitudine: între 200 şi 397,7 m
Încadrare administrativă: oraşul Oneşti
Amplasare: la nord de oraşul Oneşti, pe şoseaua Oneşti-Târgu Ocna
Habitate protejate: formaţiuni ierboase - 89,80 ha, păduri - 79,18 ha, alte terenuri - 37,49 ha

Rezervaţia naturală Buciaş

Suprafaţă:  471 hectare
Altitudine: 540-1165 m
Încadrare administrativă: comuna Mănăstirea Caşin
Amplasare: Cheile Buciaş şi cascada se află în comuna Mănăstirea Caşin, la 25 de km de municipiul Oneşti şi la 2 km de unirea pârâului Buciaş cu pârâul Caşin

Habitat protejat: cursul inferior al pârâului Buciaş, cu văile de tip chei şi cascada

Arii de protecţie a păsărilor

Suprafaţă
Lac Lilieci: 262 ha
Lac Bacău II: 202 ha
Lac Galbeni: 1123 ha
Lac Răcăciuni: 2004 ha
Lac Bereşti: 1800 ha

Altitudine: 106-177 m
Încadrare administrativă: judeţul Bacău
Amplasare: pe râurile Siret şi Bistriţa în lungul şoselelor Piatra Neamţ-Bacău şi Bacău-Adjud
Habitat protejat: 5391 ha luciu de apă

Close Search Window