Administrator

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Bacău, a implementat în perioada martie 2011- iunie 2013 proiectul „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, cod SMIS 16028, finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară  „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

 În conformitate cu prevederile contractuale, Consiliul Județean Bacău va asigura sustenabilitatea  acestuia timp de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului anterior amintit. Astfel, în acest moment ne aflăm în perioada de asigurare a sustenabilității proiectului ‚ProBacTur”, cod SMIS 16028.

 Reamintim faptul că obiectivul general al proiectului vizează valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic specific Judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean.

 Ofertele turistice integrate de produse şi servicii turistice au fost  structurate în trei pachete reprezentative şi anume: 

 ,,Turismul de agrement şi balnear’’, constituit din produse turistice de agrement precum Turismul montan aferent arealului Targu Ocna şi Slănic Moldova şi arealul turistic Dărmăneşti, lacul de acumulare ,,Poiana Uzului’’,asociate cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de staţiunea Slănic Moldova ci şi de oraşul Tg. Ocna.

 Al doilea pachet turistic reprezentativ pentru judeţul nostru este ,,Turismul Cultural’’. Proiectul are in vedere promovarea: Centrului de Cultură "Rosetti Tescani - George Enescu" din Tescani şi casele memoriale din Bacău ale poetului „George Bacovia”, si a pictorului „Nicu Enea”. De asemenea, Muzeul etnografic din curtea bisericii "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" si Castelul familiei Ştirbei, din Dărmăneşti.

 Pachetul 3 turistic este compus din ,,Turismul ecumenic’’, care promovează o parte din cele 24 de lăcaşe de cult  din oraşul Tg. Ocna, printre care se numără: Biserica ortodoxă Sfânta Varvara, situată în mina de sare “Trotuş”, Mănăstirea Măgura Ocnei, Biserica Precista, Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva, Biserica Buna Vestire. Pachetul cuprinde şi Biserica din Borzeşti, Biserica Precista din Bacău, fosta Biserica Sfânta Fecioară din Bacău, pe ruinele căreia s-a ridicat biserica catolică Sfântul Neculai, Biserica Sfântul Ioan din Bacău, Biserica catolică din Oituz, vechile bisericile ortodoxe din Hârja şi Poiana Sărată, Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare, Mănăstirea Caşin, Mănăstirea Ciolpani şi Mănăstirea Runc, de lângă Buhuşi, Mănăstirea de la Răchitoasa. 

 Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost peste 800.000 de persoane care au beneficiat de informații despre proiect și pachetele turistice integrate din materialele promoţionale transmise sau prin mesajele difuzate în presa scrisă naţională, televiziune, radio şi internet sau prin participarea la ediţiile Târgului de Turism al României. 

Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului au fost: 

 Realizarea de materiale de promovare a proiectului (pliant și flyere) și de materiale de promovare a pachetelor turistice integrate (scrisori personalizate, cataloage, broşuri, pliante și materiale audio-video/filme);

 Realizarea portalului web: www.bacaulturistic.ro și a unui logo;

 Derularea efectivă a campaniei de promovare, prin participarea la ediţia de toamnă 2012 şi ediţia de primăvară 2013 a Târgului de Turism al României şi prin publicitate media locală şi naţională precum: anunțuri publicitare într-un ziar național, difuzări/spoturi radio în cadrul posturilor de radio locale și naționale şi apariţii în emisiuni TV cu profil turistic în cadrul unui post TV național;

 Realizarea de studii şi cercetări de impact în vederea cuantificării rezultatelor;

 Organizarea de acţiuni de asigurare a vizibiliăţii proiectului (prin susținerea de consultări/întâlniri publice, mese rotunde şi prin publicitate media locală ).

 Materialele de promovare a pachetelor turistice integrate au fost transmise către  agenţii de turism locale şi din ţară, organisme centrale şi locale ale administraţiei publice, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar locale şi din ţară şi instituţii/organisme de cultură locale şi din ţară și către site-uri web și directoare de afaceri în domeniu.  

 Prin implementarea proiectului ProBacTur s-au valorificat și promovat o parte din obiectivele turistice băcăuane care stau ca mărturie a faptului că Judeţul Bacău poate să reprezinte o destinaţie turistică de excelenţă.

 

Fișiere atașate


Close Search Window