Administrator

Cod SMIS 3026, finanţat din Fondul Social European (FSE)
Programul Operaţional Sectorial
: Dezvoltarea Capacităţii Administrative - Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
Domeniul 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
Valoare totală proiect: 987.535,00 lei (fără TVA)
Perioada de implementare: 12 luni

Obiectiv general:
Eficientizarea activităţii administraţiei publice locale de la nivelul judeţului Bacău prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi de proces ale managementului serviciilor publice precum şi a ciclului de politici publice.

Activităţi principale:
1. Conceperea şi realizarea raportului Analiza capacităţii instituţionale şi a eficienţei sistemului public de servicii sociale la nivelul judeţului Bacău şi formularea de propuneri de revizuire a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Bacău;
2. Elaborarea unui instrument informatic de administrare a datelor referitoare la serviciile, prestaţiile şi finanţarea serviciilor publice sociale la nivel judeţean;
3. Realizarea raportului Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performanţei organizaţionale a sistemului public de servicii sociale la nivelul judeţului Bacău şi a sistemului de proceduri pentru reorganizarea Serviciului de Strategii-Programe din cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău;
4. Training în domeniile managementul relaţiilor de parteneriat  şi administraţie şi servicii publice.

Rezultate:
1. Elaborarea raportului Analiza capacităţii instituţionale şi a eficienţei sistemului public de servicii sociale la nivelul judeţului Bacău şi formularea de propuneri de revizuire a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Bacău;
2. Realizarea raportului Elaborarea unui sistem de indicatori de măsurare a performanţei organizaţionale a sistemului public de servicii sociale la nivelul judeţului Bacău;
3. Elaborarea şi implementarea unui sistem de proceduri pentru reorganizarea Serviciului de Strategii-Programe din cadrul D.G.A.S.P.C., instituţie în subordinea Consiliului Judeţean Bacău;
4. Conceperea şi utilizarea în cadrul Consiliului Judeţean Bacău şi a D.G.A.S.P.C. Bacău a unui instrument informatic de administrare a datelor referitoare la serviciile, prestaţiile şi finanţarea serviciilor publice sociale la nivel judeţean;
5. Revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din judeţul Bacău;
6. Susţinerea unui program de training pentru ocupaţia Director de Programe în domeniul administraţie şi servicii publice, cod COR 121013, acreditat C.N.F.P.A.;
7. Susţinerea unui program de training în domeniul managementului relaţiilor de parteneriat, acreditat C.N.F.P.A.;
8. Susţinerea unei sesiuni de instruire a beneficiarilor proiectului în vederea utilizării instrumentului informatic;
9. Participarea a 20 cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Bacău şi D.G.A.S.P.C. Bacău la programul de training pentru ocupaţia Director de Programe în domeniul administraţie şi servicii publice;
10. Participarea a 20 cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Bacău şi D.G.A.S.P.C. Bacău la programul de training în domeniul Managementul relaţiilor de parteneriat;
11. Participarea a 17 cursanţi din cadrul Consiliului Judeţean Bacău şi D.G.A.S.P.C. Bacău la sesiunea de instruire în vederea utilizării instrumentului informatic.

Close Search Window