Administrator

Informare publică privind decizia de încadrare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029

Consiliul Județean Bacău, în calitate de titular al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău în orizontul timp 2021-2029 (S.D.D.J. Bacău), anunță publicul interesat că în urma analizei și a consultării membrilor comitetului special constituit, APM Bacău a luat decizia că strategia nu are efecte semnificative asupra mediului, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată. S.D.D.J. Bacău poate fi consultată la sediul APM Bacău, strada Oituz nr.23, în zilele lucrătoare de luni până joi, între orele 8-16 și vinerea între orele 8-14 și la adresa de internet http:apmbc.anpm.ro, secțiunea Reglementări/Avize de mediu precum și pe site-ul Consiliului Județean Bacău, https://csjbacau.ro, secțiunea Proiecte și investiții/Strategii de dezvoltare. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le trimite în scris la APM Bacău, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, până la data de 28.09.2022.

Secțiunea A - Profilul monografic al județului Bacău

Secțiunea B - Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029

Hotărârea nr. 192 din 30.09.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2021-2029 elaborată în cadrul proiectului „Bacău Smart County”, cod SIPOCA/SMIS 808/136013, finanțat prin POCA 2014-2020

Decizia etapei de încadrare nr. 46 din 03.10.2022

Close Search Window