Administrator

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Bacău implementează proiectul „Proiect pilot privind realizarea unui sistem informatic modern pentru eficientizarea serviciilor livrate cetatenilor de catre administratia publica locala din judetul Bacau” – cod SMIS 10613, finanţat din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2: „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare” Domeniul 2.2: „Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor” , Operatiunea „Implementarea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”.

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.455,642,6 lei, din care:
• 819.136,50 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 125.279,70 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national;
•   19.273,80 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judetean Bacau

Obiectivul general îl constituie imbunatăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor oferite de administraţia publică locală prin utilizarea instrumentelor şi echipamentelor informatice moderne având ca rezultat reducerea duratei de livrare a serviciilor specifice. Obiectivul general va fi atins prin simplificarea procedurilor administrative corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative care să conducă la atingerea scopului propus.

Grupul ţintă vizat în acest proiect este format din angajaţii primariilor celor 93 unităţi administrativ teritoriale de pe raza judeţului, indiferent dacă au statutul de funcţionar public sau personal contractual.

Informaţii suplimentare privitoare la derularea proiectului - Direcţia Integrare Europeană, telefon 0234 537200 int. 170
Persoana de contact: Manuela Antohi - manager proiect

 

Fișiere atașate


Close Search Window