Administrator

Documentele necesare emiterii acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumului județean:

a) cererea-tip, în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, respectiv:

1. elementele de identificare a solicitantului, persoană fizică înmatriculată sau persoană fizică, după caz;

2. elementele de identificare a lucrării;

3. elementele care definesc zona drumului județean;

b) copie Certificat de urbanism + ortofotoplan

c) copie Certificat înmatriculare/act de identitate al solicitantului

d) copie acte de proprietate

e) memoriu tehnic

f) plan de încadrare în zonă/plan de situație (cele cu viza de la CU)

g) documentația scanată, pe suport magnetic (CD/DVD)

| Formular de Cerere format editabil | Formular de Cerere format pdf |

Close Search Window