Administrator

Scopul proiectului „Târgul Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale” îl constituie promovarea meşteşugurilor tradiţionale practicate în judeţul Bacău.
 În contextul globalizării care conectează localităţi la mari distanţe, uniformizează şi standardizează economic şi cultural, trebuie să găsim resurse şi modalităţi de menţinere şi de apărare a identităţii culturale, trebuie să oferim o alternativă reală, care nu poate fi decât civilizaţia rurală - unica noastră civilizaţie neîmprumutată. Descoperirea satului tradiţional va dezvălui o lume profundă, serioasă şi adeseori gravă.

Punerea în evidenţă a meşteşugurilor tradiţionale specifice practicate în judeţul Bacău şi implicit a meşterilor care le practică, angrenarea lor în circuitul turistic pentru o şi mai bună popularizare a meşteşugurilor respective, atragerea de noi actanţi, precum şi promovarea imaginii judeţului Bacău prin organizarea acestui târg în staţiunea Slănic-Moldova, reprezintă obiectivele acestui proiect cultural.
Urmărim totodată reactivarea meşterilor populari din judeţul Bacău şi atragerea tinerilor din mediul rural, care să ducă mai departe meşteşugul învăţat de la cei vârstnici.
 În cadrul acestei manifestări au fost promovate mai multe meşteşuguri tradiţionale, precum: olăritul, ţesutul, împletituri din fibre vegetale, sculptura în lemn.

O particularitate a Târgului este aceea că vizitatorul (turistul) are posibilitatea să lucreze direct la roata olarului, la războiul de ţesut, să împletească fibre vegetale etc.

Close Search Window