Administrator

Conform scopului şi obiectului de activitate, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău a început încă din anul 2004 o serie de activităţi pentru conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial al judeţului Bacău.

Programul intitulat generic „Conexiuni Culturale” îşi propune reabilitarea vieţii cultural-artistice din comunele şi satele băcăuane. În acest scop, C.J.C.P.C.T. Bacău, în parteneriat cu primăriile şi consiliile locale, cu şcolile şi parohiile din zonă, au organizat o serie de colocvii, seminarii şi spectacole artistice, întâlniri ale oamenilor locului cu artişti, pictori, scriitori, profesori băcăuani. Aceste întâlniri au menirea de a satisface nevoile culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare al cetăţenilor la viaţa culturală.

Prin acest program cultural, C.J.C.P.C.T. Bacău sprijină şi coordonează afirmarea creatorilor şi interpreţilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, contribuie la pregătirea formaţiilor artistice de amatori prin atragerea tinerilor în vederea participării acestora la manifestările culturale locale şi naţionale, la revitalizarea şi promovarea unor domenii populare tradiţionale (teatru folcloric, dans popular, muzică etc.)

Programul „Conexiuni Culturale” se bucură de un real succes, desfăşurându-se până acum în localităţile: Oituz, Solonţ, Cucuieţi, Găiceana, Hemeiuş, Răcăciuni, Căbeşti, Sascut-Sat, Traian, Pânceşti, Gioseni, Zemeş, Moinești, Poduri, Helegiu, Ghimeș-Făget, Sănduleni, Palanca, Săucești, Orbeni, Mănăstirea-Cașin.

Close Search Window