Administrator

Telefon centrală: 0234-537.200

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean - int. 209

Direcția resurse umane, management - int. 269
Serviciul resurse umane - int. 162
Serviciul coordonare unități subordonate, A.T.O.P. - int. 269
- Compartiment guvernanță corporativă
- Compartiment asistență managerială
Serviciul administrativ - int. 175
- Compartiment deservire pază și curățenie

Structura Arhitect-șef
Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizații, avize - Șef serviciu - int. 231
- Certificat de urbanism (C.U.), avizul structurii de specialitate pentru emiterea C.U. - int. 177
- Autorizație de construire/desființare (A.C./D.), avizul structurii de specialitate pentru emiterea A.C./D. - int. 155
- Aviz de oportunitate - int. 177
- Certificat de atestare a edificării construcției - int. 177
- Acord prealabil, autorizație de amplasare şi/sau de acces în zona drumului județean, prelungire acord prealabil și prelungire autorizație de amplasare şi/sau acces în zona drumului județean - int. 177
- Aviz pentru Plan urbanistic zonal (P.U.Z.) și aviz pentru Plan urbanistic de detaliu (P.U.D.) - int. 155, 151
- Compartiment banca de date urbane, sistem informatic geografic (GIS)
- pentru rețele, Sistem informatic geografic (G.I.S.) - int. 104
- pentru arhivă proiecte fostul Institut Județean de Proiectare Bacău - int. 155, 104
Compartiment disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului - int. 177
Compartiment cadastru - int. 177

Direcția tehnic-investiții, lucrări publice și dezvoltare durabilă - int. 235
Serviciul tehnic-investiții - int. 293
- Compartiment urmărire comportare în exploatare a construcțiilor
Serviciul dezvoltare durabilă
- Compartiment implementare și coordonare proiecte
Compartiment monitorizare lucrări publice - int. 293

Direcția strategii, administrarea infrastructurii rutiere și transport public
Serviciul strategii, conservarea și protecția mediului
- Unitate de implementare proiecte și monitorizare a sistemului de management integrat al deșeurilor
- Compartiment utilități publice
Serviciul relații externe și dezvoltarea mediului antreprenorial
Serviciul transport public
Serviciul administrarea drumurilor, siguranța circulației

Direcția economică - int. 123
Serviciul buget - evidența cheltuielilor - int. 154
Serviciul analiză și asistență economică
Serviciul buget - evidența veniturilor, patrimoniu - int. 152
Serviciul financiar-contabilitate - int. 126
Serviciul administrarea patrimoniului public și privat

Direcția achiziții publice - int. 171
Serviciul achiziții publice - int. 116
Serviciul digitalizare, tranziție verde
- Compartiment informatizare - int. 158

Direcția juridică și administrație publică locală - int. 107
Serviciul juridic și contencios - int. 139
Serviciul administrație publică locală - int. 141
- Compartiment coordonare a activității consiliilor locale - int. 139

Serviciul verificare și gestionare acte administrative și monitor oficial - int. 133
- Compartiment de lucru consilieri județeni - int. 139

Serviciul comunicare, informații și relații publice - 122

Serviciul de corp control, managementul calității - int. 145

Serviciul audit public intern - 0334-405 575

Close Search Window