Componența si comisii

Publicat de: Admin Cleja

Consilieri locali

 • Ambarus Anton - P.N.L - Consilier local
 • Benchea Adrian Florin - P.P.-D.D. - Consilier local
 • Dodan Andrei - P.S.D. - Consilier local
 • Dodan Ion - P.S.D - Consilier local
 • Hoborici Valentin - P.S.D. - Consilier local/Viceprimar
 • Istoc Petru - P.N.L. - Consilier local
 • Leghede Angelica - P.N.L. - Consilier local
 • Sabau Anton - P.N.L. - Consilier local
 • Salca Augustin - P.S.D. - Consilier local
 • Salca Ianos Ionel - P.S.D. - Consilier local
 • Sarig Andrei - P.P-D.D. - Consilier local
 • Serban Iulian - P.S.D. - Consilier local
 • Taraza Silvia - P.S.D. - Consilier local
 • Varga Ionel - P.S.D. - Consilier local
 • Voidoc Roza - P.N.L. - Consilier local

COMPONENTA COMISIILOR

 1. Comisia pentru program de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, urbanism, protecţia mediului, servicii şi comerţi:
       dl. consilier ISTOC PETRU PNL - presedinte
       dl. consilier SABAU ANTON PNL - secretar
  membri:
       dl. consilier DODAN ANDREI PSD,
       dl. consilier HOBORICI VALENTIN PSD,
       dl. consilier SARIG ANDREI PP-DD.
   
 2. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive si de agrement:
       dl. consilier DODAN ION PSD - presedinte
       dna. consilier VOIDOC ROZA PNL - secretar
  membri:
       dl. consilier SERBAN IULIAN PSD,
       dl. consilier SALCA IANOS IONEL PSD,
       dl. consilier BENCHEA FLORIN ADRIAN PP-DD.
   
 3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale a cetăţenilor:
       dna. consilier TARAZA SILVIA PSD - presedinte
       dl. consilier ABARUS ANTON PNL - secretar
  membri:
       dl. consilier VARGA IONEL PSD,
       dl. consilier SALCA AUGUSTIN PSD,
       dna. consilier LEGHEDE ANGELICA PNL.
 • sigle top (22 kB)
 • stema bacau (14 kB)

Copyright © 2006-2015 SOBIS Solutions. Powered by SOBIS Portal.