Administrator

Adresa:

str. George Bacovia nr. 57, 600238, Bacău

Telefon:

0234.588.852

ConducereȘef serviciu Răzvan-Iulian Șendrea

Obiect de activitate:

- combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile, pentru toţi producătorii agricoli;

- tratamentul chimic al seminţelor destinate însămânţării;

- dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate;

- dezinfecţia materialului săditor şi de plantare;

- aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora;

- alte activităţi specifice.

Preocuparea de bază este asigurarea calităţii serviciilor şi produselor actuale şi satisfacerea exigenţei clienţilor.

Tarifele pentru prestările de servicii adresate tuturor formelor de organizare - persoane fizice şi juridice, precum şi preţurile de comercializare la pesticide, fungicide etc. practicate de Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău sunt stabilite prin hotărâri ale Consiliului judeţean Bacău.

Serviciul Public de Protecţia Plantelor Bacău stă la dispoziţia cetăţenilor judeţului Bacău, persoane fizice sau juridice cu următoarea gama de activităţi:

  • comercializare:

a) îngrăşăminte chimice;

b) pesticide;

c) fungicide.

  • prestări servicii:

a) arat, discuit, fertilizat şi erbicidat;

b) curăţat şi stropit pomi;

c) stropit în vii;

d) tratament seminţe;

e) lucrări de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare;

f) consultanţă sau asistenţă tehnică de specialitate.

 
Close Search Window